Informace k přijímacím zkouškám

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve čtrnáct dní po znovuotevření škol.

Mgr. Musil Radek
ředitel školy