Weblíčko

Ve čtvrtek dne 24. listopadu 2022 se konala na naší škole přednáška na téma: Weblíčko – představení Weblíčka a workshop.

Prvních 45 minut byla přednáška o malé organizaci Weblíčka. Na webové stránce Weblíčko najdete videa v českém znakovém jazyce nejen pro neslyšící děti a jejich přátele. V rámci přednášky se žáci seznámili s širokou ukázkou všech různých typů projevů v českém znakovém jazyce – Visual Vernacular, Pohádky, Storytelling, Básničky a Bajky. Žáci se seznámili s webovou stránkou a naučili se v ní orientovat.

Po přestávce byl workshop – žáci si vybrali téma (příběh, pohádku), které si sami předvedli v českém znakovém jazyce. Jednu z nejlepších ukázek měl student Zdeněk Kučera, který byl při projevu velmi odvážný.

Přednáška trvala 1,5 hodiny a žáci byli moc spokojeni, že získali povědomí o Weblíčku.

Upravila: Kateřina Cásková