FabLab – první digitální dílna v Brně

Dne 9. března 2023 jsme s žáky a studenty navštívili laboratoře FabLab. Toto inovativní prostředí poskytuje studentům přístup k moderní technologii a nástrojům, které by jinak neměli k dispozici.

Žáci se mohou učit nejen teorii, ale také prakticky pracovat s nástroji, což jim umožňuje získat zkušenosti v reálném světě a rozvinout své kreativní schopnosti.

Během návštěvy žáci pracovali s 3D tiskárnami, laserovými řezači, a vytvářeli obtisky na trička. Měli příležitost navrhovat a vytvářet své vlastní projekty, na 3D tiskárně a laserové řezačce.

FabLab také často spolupracuje s místními podniky a organizacemi, což umožňuje studentům aplikovat své dovednosti v reálném světě.

Celkově lze říci, že návštěva laboratoří FabLab je pro žáky a studenty nejen velmi inspirativní, ale také významně rozšiřuje jejich znalosti a dovednosti. Studenti se učí kreativnímu myšlení a řešení problémů, což jsou důležité dovednosti pro jejich budoucí kariéru a život.

Autor textu: Cásková Kateřina