Beseda s hasiči profesionály

Dne 22. března 2023 se na naší škole v rámci preventivně výchovné činnosti pořádala beseda s profesionálními hasiči. Po uvítání a uvedení tří zástupců hasičského záchranného sboru se ujali slova a představili žákům svoji každodenní práci.

Upozornili na důležitost a možnosti prevence ochrany jak sebe, tak svého domova a celého okolí. Mluvili o propojenosti všech záchranných složek a vysvětlili žákům, jak s nimi komunikovat.

Popsali a názorně žákům ukázali, jak se chovat při požáru. Seznámili žáky s postupem činností, jsou-li účastníky dopravní nehody a s orientací v terénu.  Na závěr proběhla diskuse, kde žáci kladli otázky k danému tématu. Než se hasiči s žáky rozloučili, pozvali je na prohlídku hasičské stanice.

Autor textu: Jitka Daněčková