Není duše jako duše

Podzimní čas ve škole jsme si zpříjemnili programy, které nám zrealizovali pracovníci Centra CELSUZ, které pomáhá lidem s duševním onemocněním na území města Brna a v jeho blízkém okolí.

Preventivní programy s názvem: „Není duše jako duše“ a „Blázníš no a“ se uskutečnily ve dnech 12. a 17. 10. 2023 a byly věnovány osvětě o některých duševních onemocněních. Přišli za námi i lidé, kteří je prožili, nebo stále prožívají. Vyprávěli svůj příběh a cestu k řešení nesnadných životních situací.

Během programu měli žáci spoustu prožitkových her a společného povídání.

Celé dopoledne si žáci užili a načerpali spoustu nových zkušeností, které si odnesou do života.

Autor textu: Jitka Daněčková