Informace o maturitě 2023/2024

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se u studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Rok Společná část Profilová část
2024 2    povinné zkoušky z předmětů:

1.     Český jazyk a literatura;

2.     Cizí jazyk nebo matematika.

2 – 3 povinné zkoušky z předmětů:
(stanovuje RVP / ředitel školy)

1.   Ekonomika;

2.   Informační technologie;

3.   Zkouška z odborných předmětů.

Max. 3 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů:

–         Cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění.

Max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů:
(nabídku stanovuje ředitel školy)

1.   Databázové systémy;

2.   Základy přírodních věd.

 

DOKUMENTY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2023/2024

Seznam literárních děl školní rok 2023/2024: STÁHNOUT PDF
Formulář pro výběr literatury: STÁHNOUT DOCX