Zaměstnanci střední školy

Ředitel školy

Mgr. Musil Radek radek.musil@gellnerka.cz
tel. + 420 702 221 445

Zástupce (statutární) ředitele školy

Ing. Musil Petr, Ph.D. petr.musil@gellnerka.cz
tel. +420 730 113 844

Pedagogický sbor střední školy

Mgr. Cásková Kateřina, Ph.D. katerina.caskova@gellnerka.cz
Mgr. Daněčková Jitka
Školní metodik prevence
jitka.daneckova@gellnerka.cz
Bc. Gluchová Petra petra.gluchova@gellnerka.cz
Holanová Marie marie.holanova@gellnerka.cz
Bc. Hykl Lubomír
Správce ICT
lubomir.hykl@gellnerka.cz
Janošťáková Ivana ivana.janostakova@gellnerka.cz
Mgr. Karásek Jiří jiri.karasek@gellnerka.cz
Mgr. Konečná Petra petra.konecna@gellnerka.cz
Ing. Musil Petr, Ph.D. petr.musil@gellnerka.cz
Mgr. Musil Radek radek.musil@gellnerka.cz
Mgr. Novotná Marta marta.novotna@gellnerka.cz
Mgr. Pohlová Silvie silvie.pohlova@gellnerka.cz
Saletová Jaromíra jaromira.saletova@gellnerka.cz
Mgr. et Mgr. Sklenák Tomáš
Vedoucí učitel
Kariérový poradce
tomas.sklenak@gellnerka.cz
Mgr. Vladíková Monika monika.vladikova@gellnerka.cz
Bc. Vrtělová Taťána tatana.vrtelova@gellnerka.cz
Vrtková Jaroslava jaroslava.vrtkova@gellnerka.cz
Mgr. Žertová Júlia julia.zertova@gellnerka.cz
Mgr. Žižlavský Martin, Ph.D.
Výchovný poradce
martin.zizlavsky@gellnerka.cz
tel. +420 541 220 083

Asistenti pedagoga střední školy

Bc. Boháčová Pyšková Margita margita.bohacova@gellnerka.cz
BcA. Kabátová Jurášová Anna anna.kabatova@gellnerka.cz
Nahurska Oksana oksana.nahurska@gellnerka.cz
Mgr. Pohlová Silvie silvie.pohlova@gellnerka.cz

Učitelky odborného výcviku

Holanová Marie marie.holanova@gellnerka.cz
Janošťáková Ivana ivana.janostakova@gellnerka.cz
Saletová Jaromíra jaromira.saletova@gellnerka.cz
Bc. Vrtělová Taťána tatana.vrtelova@gellnerka.cz

Školní psycholožka střední školy

Mgr. Chromá Simona

přítomnost na SŠ Gellnerka Brno:
každou středu v týdnu 07:30 – 15:00 hod.
pátek (lichý týden) 07:30 – 14:00 hod.

simona.chroma@gellnerka.cz

Tlumočnice českého znakového jazyka střední školy

Mgr. Hedlová Petra petra.hedlova@gellnerka.cz
Bc. Kalendová Karolína, DiS. karolina.kalendova@gellnerka.cz
Perličková Lenka, DiS. lenka.perlickova@gellnerka.cz

Provozní zaměstnanci střední školy

Ondrušková Věra ekonomka ss.gellnerova@skolyjmk.cz
tel. +420 774 522 135
Ferusová Petra mzdová účetní sekretariat-zs@zsspbrno.cz
tel. +420 730 113 825
Ing. Vobecký Radovan školník radovan.vobecky@gellnerka.cz