Nabídka oborů vzdělání

Milí žáci,
v letošním školním roce končíte základní školu a hledáte možnost dalšího studia. Ve vašem životě je to velmi důležité rozhodnutí pro volbu budoucího povolání. Abychom vám usnadnili toto rozhodnutí, nabízíme vám obory vzdělání, které můžete studovat na naší střední škole v Brně.


18-20-M/01 Informační technologie

Obor vzdělání informační technologie je zaměřen na informatiku v ekonomice. Umožní žákům získat znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Žák získá potřebný přehled o vývoji v oboru, měl by být schopen se orientovat v základním vybavení osobních počítačů a prakticky je využívat. V ekonomických předmětech žák získá dovednosti a vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, účetnictví a především komunikace pomocí výpočetní techniky. Žáci se během studia naučí zařazovat informace do širších souvislostí a zpracovávat je pomocí prostředků moderní výpočetní techniky, která tak přirozeně pronikne do všech vyučovacích předmětů.
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolventi získají maturitní vysvědčení.

Uplatnění: Počítače vytvářejí nové možnosti pracovního uplatnění sluchově postižených. Absolvent je připraven pro činnost v oblasti užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích.


66-53-H/01 Operátor skladování

Obor vzdělání připravuje žáky pro výkon povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku. Žáci se během studia naučí připravovat zboží a materiál k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby. Cílem je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro jejich uplatnění v různých typech velkoskladů.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolventi získávají výuční list.

Uplatnění: Absolventi se mohou uplatnit v řadě firem, které se zaměřují na výrobu i obchodní činnost.


66-52-H/01 Aranžér

Žáci se během studia naučí poskytovat aranžérské služby a vytvářet propagační prostředky a reklamní tiskoviny (letáky, plakáty, vizitky, …). Naučí se upravovat a aranžovat výkladní skříně, prodejní a výstavní prostory. Osvojí si základní techniky aranžérských prací. Naučí se základy ovládání grafických programů. Stanou se odborníky na techniku propagace výrobků a různých komodit, naučí se základy marketingu.

Uplatnění: Absolventi se mohou uplatnit v různých reklamních agenturách a organizacích zabývajících se marketingem, propagací a reklamou obecně. Další možnosti uplatnění jsou v marketingových odděleních velkých firem a obchodních společností, v hypermarketech a obchodních centrech.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolventi získávají výuční list.


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ubytování:

Pro mimobrněnské žáky je zajištěno ubytování v moderním domově mládeže – (www.cichnovabrno.cz), jehož součástí jsou tělocvičny, hřiště, posilovny, studovny, klubovny apod. Cena za ubytování je cca 1000 Kč měsíčně.

Stravování:

Ve školní jídelně a domově mládeže. Cena cca 1000 Kč měsíčně.

Školní a mimoškolní činnosti:

Lyžařský zájezd, vodácký kurz, internetový kroužek apod.

Bližší informace:

Telefon: +420 541 220 464 i fax: +420 541 220 083

Pracovník pro informace:

Ing. Musil Petr, Ph.D. (zástupce ředitele školy)

E-mail:

petr.musil@gellnerka.cz a reditel@zsspbrno.cz