Nabídka oborů vzdělání

Milí žáci,
v letošním školním roce končíte základní školu a hledáte možnost dalšího studia. Ve vašem životě je to velmi důležité rozhodnutí pro volbu budoucího povolání. Abychom vám usnadnili toto rozhodnutí, nabízíme vám obory vzdělání, které můžete studovat na našem odborném učilišti v Brně.

Uvedené obory vzdělání jsou tříleté a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Absolventi získají výuční list.


66-51-E/01 Prodavačské práce

Smyslem oboru vzdělání je připravit žáky především pro práci v supermarketech a hypermarketech, ale své uplatnění najdou i v malých a smíšených prodejnách. Naučí se různé prodejní techniky, jako je vážení, měření a balení zboží, dále jeho aranžování a vystavování. Seznámí se se zásadami skladování a manipulace s obaly. Výhodou oboru vzdělání je jeho zaměření na smíšené zboží. Žáci získají znalosti v oboru potravinářského zboží, textilu, obuvi, drogistického zboží, domácích potřeb a elektra.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolventi získávají výuční list.

Uplatnění: Absolvent se může uplatnit v prodejních řetězcích při přípravě zboží k prodeji, jeho vyskladňování nebo aranžování.


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ubytování:

Pro mimobrněnské žáky je ubytování zajištěno v moderním domově mládeže (//www.cichnovabrno.cz/), jehož součástí jsou tělocvičny, hřiště, posilovny, studovny, klubovny apod. Cena za ubytování je cca 1000 Kč měsíčně.

Stravování:

Ve školní jídelně a domově mládeže. Cena cca 1000 Kč měsíčně.

Školní a mimoškolní činnosti:

Lyžařský zájezd, vodácký kurz, internetový kroužek apod.

Bližší informace:

Telefon: +420 541 220 464 i fax: +420 541 220 083

Pracovník pro informace:

Mgr. Jiří Karásek (zástupce ředitele školy)

E-mail:

karasek@ssbrno.cz a reditel@zsspbrno.cz