Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, kariérovým poradcem, školním psychologem a týmem pedagogů školy.

Pracoviště SŠ Gellnerova 1, Brno-Jundrov:


Výchovný poradce:
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
Kontakty: e-mail: martin.zizlavsky@gellnerka.cz
Konzultační hodiny: Středa: 13:00 – 13:30
Nejlépe po předchozí domluvě pomocí e-mailu.

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Daněčková
Kontakty: e-mail: jitka.daneckova@gellnerka.cz
Konzultační hodiny: Středa 7:30 – 8:00, sudý týden
Nejlépe po předchozí domluvě pomocí e-mailu.

Kariérový poradce: Mgr. at Mgr. Tomáš Sklenák
Kontakty: e-mail: tomas.sklenak@gellnerka.cz
Konzultační hodiny: Pondělí: 14:40 – 15:10

Školní psycholog: Mgr. Simona Chromá
Kontakty: e-mail: simona.chroma@gellnerka.cz
Konzultační hodiny: Středa: 8:00 – 9:00

Žáci a učitelé – kdykoliv během pracovní doby v akutních případech nebo ke stanovení termínu konzultace.

Rodiče nejlépe po předchozí domluvě pomocí e-mailu.