Návštěva Střediska Teiresiás

V úterý dne 7. 2. 2023 neslyšící studenti maturitního ročníku oboru Informační technologie navštívili Středisko Teiresiás. Úkolem Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity (středisko) je zajišťovat pomoc pro studenty se specifickými potřebami (studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým). …