Kontakt

Škola

Ředitel školy – telefon: +420 541 220 464, mobil: +420 702 221 445

Zástupce ředitele školy – telefon: +420 730 113 844

E-mail: ss.gellnerova@skolyjm.cz – pro úřední korespondenci

Domov mládeže

Telefon: +420 541 123 111

E-mail: info@cichnovabrno.cz

Jídelna

Telefon: +420 541 220 576

E-mail: vicianova@zsjundrov.cz