Moc inkoustu

V úterý 14. května 2024 zamířil první ročník aranžérů a prodavačů do Moravského zemského archivu na výstavu středověké knižní kultury na Moravě nazvanou Moc inkoustu.

Jednalo se o výstavu o rukopisné a tištěné knize na Moravě od počátků písemné kultury až k vynálezu knihtisku. Viděli jsme nejstarší knižní produkce na Moravě, také „pisátko“
a voskovou destičku, kalendář s nekrologickými přípisky z roku 1150, iluminované rukopisy, zápisky na pergamenu a oslí kůži, historický zpěvník, letopisecké záznamy z kláštera Hradisko…, zkrátka stopy středověkých knihoven.

Poté jsme navštívili „badatelnu“ Moravského zemského archivu, kde jsme dostali krátkou přednášku o možnostech jejího využití pro každého z nás.

Autor textu: Gita Boháčová