EVVO

Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta probíhá ve všech složkách naší školy v rámci průřezových témat. Dotýká se všech předmětů a všech dětí, žáků a studentů ve dvou budovách školy Gellnerka Brno.