Obor vzdělávání „Aranžér“ – odborný výcvik

Cílem oboru vzdělávání „Aranžér“ je, aby studenti získali co největší množství znalostí a dovedností potřebných k úspěšnému výkonu povolání aranžéra. Učitelé se snaží vést studenty k trpělivé a disciplinované práci.

Studenti se učí, jak správně využívat pomůcky, pracovní nářadí a stroje nezbytné pro jejich budoucí povolání. Podporujeme rozvíjení samostatného uvažování, propojování teoretických znalostí s praktickými dovednostmi a současně kreativitu, inovaci a tvůrčí myšlení. Výtvarné a barevné vnímání se stává důležitou součástí vzdělávání, které je zaměřeno na praktické činnosti v aranžování. Během vzdělávání se u studentů postupně rozvíjí cit pro krásu a estetiku.

Autor textu: Saletová Jaromíra