Přijímací řízení 2023/2024

Informace pro uchazeče o studium na naší škole.

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2023-2024:

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu do 1. března 2023 (stanoveném školským zákonem č. 561/2004 Sb.).

Připravenou (vyplněnou) přihlášku lze podávat osobně na adresu školy Gellnerova 1, 637 00 Brno – Jundrov ve dnech pondělí – čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod., v pátek 8:00 – 13:00 hod., případně poštou nejpozději do 1. března 2023 (včetně).

Ve školním roce 2022-2023 proběhnou přijímací zkoušky formou jednotné zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2022-2023 konání jednotné zkoušky v následujících termínu; ŘÁDNÝ TERMÍN: čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:

  1. termín 13. dubna 2023,
  2. termín 14. dubna 2023.

Nezbytným předpokladem, za kterých se může uchazeč stát žákem střední školy „Gellnerka“, je zejména doporučení školského poradenského zařízení (vydané SPC, PPP) obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na střední školu „Gellnerka“ vyžadujeme.

Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku na střední školy z Českého jazyka a literatury naleznete: ZDE

Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku z Matematiky naleznete: ZDE

Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky konané v roce 2023 naleznete: ZDE 

Formuláře/tiskopisy přihlášek na střední škole naleznete ke stažení: ZDE

Vzor/návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete: ZDE

Výběr testů, nebo skupin úloh pro procvičování k jednotné přijímací zkoušce „PROCVIČOVÁNÍ TESTŮ A ÚLOH“: ZDE

Máte-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacího řízení, neváhejte se zeptat telefonicky, nebo emailem.

Telefonní číslo je +420 541 220 083.

Email: martin.zizlavsky@gellnerka.cz