Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a týmem pedagogů školy.

Pracoviště SŠ Gellnerova 1, Brno-Jundrov:


Výchovný poradce:
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Kontakty: e-mail: martin.zizlavsky@gellnerka.cz

Konzultační hodiny: Čtvrtek: 8:00 – 9:00

Nejlépe po předchozí domluvě pomocí e-mailu.


Školní metodik prevence
: Mgr. Jitka Daněčková

Kontakty: e-mail: jitka.daneckova@gellnerka.cz

Konzultační hodiny: Sudý čtvrtek 7:30 – 8:00

Nejlépe po předchozí domluvě pomocí e-mailu.


Školní psycholog
: Mgr. Simona Chromá

Kontakty: e-mail: simona.chroma@gellnerka.cz

Konzultační hodiny: Pátek: 8:00 – 9:00

Žáci a učitelé – kdykoliv během pracovní doby v akutních případech nebo ke stanovení termínu konzultace.

Rodiče nejlépe po předchozí domluvě pomocí e-mailu.