Den otevřených dveří

bude probíhat každý den od 14. 2. 2022 do 28. 2. 2022 v době od 9 do 17 hodin.

  • Pro účast je nutné objednání se na adrese jiri.karasek@gellnerka.cz
    nebo na telefonním čísle 602 149 831.
  • Při registraci bude dohodnut přesný čas a způsob návštěvy školy.
  • DOD proběhne ve formě osobní návštěvy ve škole.

Osobní návštěva ve škole: proběhne v domluvený den a čas; návštěvníci při vstupu použijí dezinfekci a po celou dobu návštěvy budou mít ústa a nos zakryty respirátorem. Stejná pravidla platí i pro průvodce. Prohlídka školy proběhne v mírně omezeném měřítku tak, aby nedošlo k nadměrnému setkávání s žáky a zaměstnanci školy.

Těšíme se na setkání a přeji hezký den.

Mgr. Musil Radek, v. r.
ředitel školy