Exkurze do firmy Sako, a. s.

Dne 20. prosince 2022 se v rámci projektových dnů „Člověk a životní prostředí“ žáci naši školy zúčastnili exkurze do firmy Sako, a. s. Obsahem exkurze byly tyto aktivity.

  • Krátký film o historii a činnosti firmy.
  • Prohlídka areálu a jednotlivých provozů (např. svozová místa, třídírna odpadů, spalovna, dispečink aj.).
  • Seznámení se systémem zpracování jednotlivých druhů odpadů (např. velkoobjemového odpadu, různých typů plastů).
  • Seznámení se systémem využívání odpadu (ZEVO), systémem pálení odpadu, s přetvářením odpadu na zdroje energie (teplá voda, elektřina, pára).
  • Zamyšlení a diskuse nad odpady, zpracováním odpadů, využitím odpadů, ekonomickou stránkou odpadového hospodářství a dalšími dopady na lidské společenství.

Autor textu: Dana Horáková