Operační program Jan Ámos Komenský – JAK

Naše škola realizuje projekt na podporu vzdělávání studentů a pedagogických pracovníků školy – „Podpora vzdělávání na Gellnerce“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0002231, podpořený z výzvy č. 02_22_003 pro Šablony, Operační program Jan Amos Komenský.

Projekt je zaměřen na personální podporu – karierový poradce, vzdělávání pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání.

Spolufinancováno Evropskou unií.