Exkurze do Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.

Dne 21. prosince 2022 se v rámci projektových dnů „Člověk a životní prostředí“ žáci střední školy zúčastnili exkurze do firmy Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.

Exkurze začala prohlídkou areálu a jednotlivých provozů (např. česla, odpadní nádrže, výrobnou el. energie). Po prohlídce následovalo seznámení se systémem čištění odpadních vod (přes mechanické až po chemické).

Autor textu: Kateřina Cásková