Informace k maturitním zkouškám

Pokud bude docházka na střední školy obnovena k 1. červnu, pak maturitní zkoušky proběhnou nejdříve tři týdny po znovuotevření škol. Maturitní zkouška bude bez písemných prací v českém jazyce i v anglickém jazyce. Ve státní části se budou konat jen didaktické testy.

Pokud nebude k 1. červnu docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v 1. pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl také v případě úspěchu získat maturitní vysvědčení.  Milí maturanti, nespoléhejte na to, že maturitní zkouška nebude a pečlivě se připravujte a respektujte pokyny svých zkušených pedagogů. Společně to zvládneme i v této těžké době.

Mgr. Musil Radek
ředitel školy