Informace k závěrečným zkouškám (odborné učiliště)

Pokud bude docházka na střední školy obnovena k 1. červnu, pak závěrečné zkoušky proběhnou nejdříve tři týdny po znovuotevření škol. Platí, že závěrečná zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. 6. 2020.

Pokud nebude k 1. červnu docházka na střední školy obnovena, bude se konat závěrečná zkouška náhradním způsobem. Vysvědčení o závěrečné zkoušce bude vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v 1. pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl také v případě úspěchu získat vysvědčení o závěrečné zkoušce.  Milí žáci, nespoléhejte na to, že závěrečná zkouška nebude a pečlivě se připravujte a respektujte pokyny svých zkušených pedagogů. Společně to zvládneme i v této těžké době.

Mgr. Musil Radek

ředitel školy