Nařízení Krajské hygienické stanice od 5.10. do 18.10.2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  vydala nařízení č. 3/2020 – jedná se o omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice.

U středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Z toho důvodu škola přechází povinně na distanční vzdělávání, distanční vzdělávání je povinné rovněž pro žáky.

Tento zákaz se nevztahuje na praktické vyučování – odborný výcvik (týká se oborů prodavačské práce a operátor skladování). Praktické vyučování probíhá standardně prezenčně v provozovně hypermarket Albert.