Vzdělávací seminář Informatika naostro

Ve dnech 11. a 12. ledna 2023 se vybraní studenti studijního oboru „Informační technologie“ zúčastnili dvoudenního vzdělávacího semináře Informatika naostro“ na Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Čtyři studenti 4. ročníku si vybrali kurz „Webové grafiky“ a dva studenti 2. ročníku kurz „Arduino – tak troch jiné programování“.

První den byl plný informací a trénování, druhý byl již s testem a vlastní tvorbou.
Studenti měli také příležitost společně poobědvat v univerzitní menze. Oba dny si užívali vzdělávání na vysoké škole. Prozatím odcházeli s certifikáty o absolvování kurzu. Všichni studenti 4. ročníku získali konkurenční výhodu u přijímacího řízení na PEF MENDELU, protože zadané úkoly splnili s dostatečně velkým bodovým ohodnocením.

Autor textu:  Gita Boháčová