Návštěva Střediska Teiresiás

V úterý dne 7. 2. 2023 neslyšící studenti maturitního ročníku oboru Informační technologie navštívili Středisko Teiresiás. Úkolem Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity (středisko) je zajišťovat pomoc pro studenty se specifickými potřebami (studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým).

Pracovníci a specialisté střediska si pro naše studenty připravili prezentaci o studijních oborech akreditovaných na Masarykově univerzitě. Po ukončení prezentace pracovníci střediska odpovídali na dotazy našich studentů. Následovala prohlídka prostorů a zázemí Masarykovy univerzity.

Naši studenti si z návštěvy střediska odnesli mnoho informací, které jim budou nápomocny při výběru studijního oboru na vysoké škole.

Autor textu: Petra Gluchová