Malá zahradní slavnost

Konec školního roku se blíží : – ), někteří žáci a pedagogové odjíždějí příští týden na Sportovně turistický kurz do Beskyd, a ostatní žáci se budou účastnit exkurzí a příměstské turistiky.

A tak byla uskutečněna společná rozlučka s tímto školním rokem v podobě „Malé zahradní slavnosti“ (23. 6. 2023). Na školní zahradě jsme si na ohni opekli špekáčky a jiné dobroty, popovídali si a také se potkali s některými absolventy naší školy. Počasí nám přálo a nálada byla fajn.

Autor textu: Dana Horáková