Programování – trendy

Dne 26. 6. 2023 naši školu navštívil pan Petr Velan, který nám blíže představil svoji profesi programátora, programovací jazyky, trendy v programování a umělou inteligenci. Přednáška byla zaměřena na důležitost a rozmanitost práce programátora v moderním digitálním prostředí.

Diskutovali jsme o klíčové roli programátorů při vývoji technologií a služeb o tom, jak jejich dovednosti ovlivňují pokrok v digitálním světě. Poté jsme se přesunuli k tématu umělé inteligence a neuronových sítí. Seznámili jsme se s umělou inteligencí a s možnostmi jejího využití v různých oblastech. Zvláštní důraz byl kladen na principy strojového učení na neuronové sítě, které představují klíčový prvek umělé inteligence a jsou inspirovány fungováním lidského mozku. Prozkoumali jsme základní principy a strukturu neuronových sítí.

Přednáška poskytla žákům ucelený pohled na důležitost práce programátora a představila jim základy umělé inteligence a neuronových sítí. Žáci získali přehled o praktickém využití těchto technologií a pochopili perspektivy a možnosti rozvoje v této oblasti.

Autor textu: Cásková Kateřina