ABB – exkurze

V rámci projektových dnů se dne 27. 6. 2023 žáci střední školy účastnili exkurze ve firmě ABB. Na domluvené prohlídce výrobních hal nás očekávali sympatičtí průvodci s vynikajícími znalostmi o celém výrobním procesu.

Viděli jsme jednotlivé kroky při zhotovování rozváděčů vysokého a nízkého napětí, transformátorů a senzorů, pohyb materiálu po halách, automatické sklady, robotickou výrobu aj.

Nejvíce dotazů směřovalo k IT technologiím, které se zde využívají.

Autor textu: Petra Konečná